Els aixecaments topogràfics són una de les principals feines dels topògrafs, la feina dels topògrafs és clau i aporta una informació valuosa sobre el terreny. L’exactitud en les mesures amb una precisió centimetrics i la rapidesa en realitzar els treballs són fonamentals.

Gràcies als drons es poden fer treballs de gran dificultat, i no exposar l’ésser humà a grans perills com:

– Llocs de difícil accés.

– Zona de gran afluència de vehicles.

– Exposició a condicions climàtiques durant moltes hores.

Un dron és un gran aliat, que ens ajuda a resoldre una bona part d’aquest problema i aporta qualitat al treball del topògraf,

A partir dels drons obtenim el model digital del terreny, on podem obtenir les corbes de nivell, cotes, i tota la informació del terreny. Així que la intervenció dels drons en topografia ens agilitza la feina.

Que podrem fer amb els drons com a eina essencial de la topografia:

– Aixecaments topogràfics

– Càlcul de moviments de terra en pedreres o mineria.

– Delimitacions de parcel·les cadastrals.

– Cartografia.

– Seguiments i control d’obres.

Així que amb els drons aporta informació ràpida de qualitat els topògrafs i enginyeries, i per tant reduint els temps de la toma de dades, estalvi econòmic, un major volum de dades recollits, una precisió campimètrica d’alta qualitat i pugen de nivell la qualitat dels treballs.

Els vídeos són cada cop més implementats en les estratègies de màrqueting i és que en definitiva aquests són la millor manera de donar a conèixer els productes i serveis que una empresa ofereix. S’entreveuen com l’opció més efectiva per arribar a un públic més divers. Segons estudis, més del 80% de les empreses tenen vídeos amb una visió comercial.

Però no només es tracta de fer un vídeo per a l’empresa, sinó de fer-ho de qualitat per poder captar l’atenció dels clients potencials. Una de les millors maneres d’obtenir un vídeo comercial actualment és a través de l’ús de drones.

Com fer un vídeo amb visió comercial?

La planificació és clau per obtenir un vídeo comercial de qualitat, en general el pas a pas que cal seguir és el següent:

 1. Determinar el públic a qui anirà dirigit el vídeo és fonamental, això, de la mà del que s’espera aconseguir amb aquest vídeo.
 2. El tipus de vídeo és el segon pas, actualment hi ha una gran diversitat d’alternatives, des d’entrevistes a clients satisfets, fins a un vídeo explicatiu o tutorial de com es fa servir el producte o es duu a terme el servei, segons el cas.
 3. Planificar detalladament el contingut que tindrà el vídeo és un altre aspecte clau al qual cal dedicar-hi el temps necessari.

Entre les raons per contractar un professional destaquen:

 • El vídeo comercial permetrà que l’empresa ressalti de la competència.
 • Els vídeos també influeixen positivament en el SEO de la web de lempresa.
 • Les vendes augmentaran exponencialment, perquè el vídeo permetrà que més persones coneguin sobre l’empresa i els productes o serveis que ofereix.

L’ús de drones ha permès crear suports audiovisuals per poder donar impuls a les vendes a diverses empreses, perquè no es tracta només de fer enregistraments amb qualsevol dispositiu, la qualitat del contingut multimèdia és clau en fer publicitat a un producte i això és una cosa que els drones poden garantir.

Les empreses que volen destacar, estar per sobre de la competència, fan ús de contingut audiovisual de qualitat i pres amb l’ús de drones. Per als que no es decideixen si fer servir o no drones per oferir els seus productes i serveis, les següents raons els ajudaran a prendre una decisió encertada.

Quins són els avantatges dels vídeos corporatius per a una empresa?

Lús dels vídeos per promocionar els productes o serveis de les empreses és una estratègia efectiva per posicionar-se per sobre de la competència. Alguns dels avantatges de fer-ne ús són:

 • Es pot captar l’atenció de clients potencials.
 • És una forma pràctica de donar a conèixer des dels productes fins als serveis que ofereixen empreses específiques.
 • Les preses aèries que realitzen els drones són úniques, permetran una qualitat de contingut multimèdia extraordinari.
 • Els drones són versàtils, no només permeten prendre imatges i vídeos a l’exterior, el seu ús també és efectiu a zones interiors.
 • Finalment, utilitzar un dron per generar suports audiovisuals a Girona, amb l’objectiu de promocionar els productes o serveis d’una empresa, no és tan costós com creuen moltes persones, és similar a fer servir un helicòpter, però el cost és inferior.

Qualsevol empresa que utilitzi les fotografies i preses de vídeos captades per un dron generarà una visió més professional, obtindrà un angle més ampli i captivarà un nombre més gran de clients.

L’ús de drones s’ha estès els darrers anys. Aquests aparells que van cobrar importància en l’àmbit militar, avui també són indispensables quan es planegen estratègies de màrqueting digital que generin els millors resultats.

Els drones estan estretament relacionats amb el vídeo màrqueting i aquest tipus de vídeos ha començat a generar interessants resultats a les empreses que decideixen utilitzar-los en la seva estratègia, d’ara endavant se n’explicaran més detalls.

Què és el vídeo màrqueting amb drones?

Es tracta de vídeos realitzats amb l’ús de drones que té com a objectiu donar a conèixer un producte o servei, a través d’aquesta estratègia de màrqueting s’aconsegueix crear contingut únic, de qualitat, que acaba generant un impacte més gran, cosa que en resum es tradueix en laugment de les vendes.

Els que busquen promocionar la seva empresa d’una manera diferent de la competència, acaben decantant-se per l’ús de vídeos amb drones.

Beneficis de l’ús de drones a les estratègies de màrqueting

Lús de drones com a complement de les campanyes de màrqueting sha convertit en alguna cosa cada vegada més comú, alguns dels beneficis de lús daquests són:

 • Són creatius i innovadors. No hi ha manera més efectiva de fer-se notar que utilitzant els drones en lestratègia de màrqueting. Una empresa innovadora sempre genera millor impressió.
 • Permeten la creació de contingut multimèdia de qualitat. des de vídeos fins a imatges, si són amb drones aquests continguts són de més qualitat.
 • Ajuden que el missatge arribi a més persones. En una societat que viu a través de les xarxes socials, l’ús de vídeos amb drones permetrà que més i més persones coneguin els productes o serveis de l’empresa.

El màrqueting ha canviat, ja no només n’hi ha prou amb simples anuncis o tanques publicitàries perquè les empreses donin a conèixer els seus productes i serveis. Actualment, és fonamental dur a terme una efectiva estratègia de màrqueting digital i per fer-ho cal utilitzar el contingut multimèdia. I és que les imatges i vídeos són claus per arribar a més clients potencials.

Crear un contingut que resulti atractiu genera múltiples beneficis, editar vídeos de manera adequada permet reforçar els missatges comercials, en tot això, conèixer el públic, allò que pensen i volen, és fonamental.

A continuació es detallen alguns suggeriments sobre com cal crear un vídeo comercial a Girona per obtenir el resultat esperat.

Com editar un vídeo per reforçar el missatge comercial?

 • Determinar el tipus de vídeo és crucial, de fet és el primer que cal fer. Hi ha molts entre els quals es pot triar: Tutorials, FAQ vídeos, Vlog, Top 10, entrevistes, vídeo case, només per esmentar alguns exemples. En determinar el tipus de vídeo que encaixa amb lestratègia de màrqueting a seguir, sha de fer la resta de la planificació pertinent.
 • El vídeo ha d’enfocar-se en una cosa, en vendre, però no s’hi pot anar directe. El vídeo ha d’orientar-se a explicar el servei o producte i a convèncer els clients de per què és la millor alternativa decantar-se per aquest.
 • Les vendes agressives no generen resultats efectius i això va de la mà del punt anterior. Els clients perden interès quan un vídeo només s’enfoca a vendre, vendre i vendre, de manera molt directa. Per això quan s’edita un vídeo per reforçar els missatges comercials, cal tractar que el mateix generi confiança, que el comprador li vegi utilitat, trobi una resposta.

El desenvolupament tecnològic ha generat canvis importants en el món del màrqueting, cada cop resulta més complex captar l’atenció dels usuaris de certs productes i serveis, aquests ja no s’impressionen tan fàcilment, per això s’han de dur a terme estratègies que realment destaquin.

Moltes marques busquen la manera de generar un valor afegit a les seves estratègies publicitàries, en aquests casos, els vídeos comercials a Girona han esdevingut els millors aliats. Moltes empreses ofereixen aquest tipus de serveis, però abans de prendre la decisió de contractar-les és fonamental conèixer-ne més detalls.

Quines indústries poden treure profit dels vídeos comercials a Girona?

Els vídeos comercials tenen cabuda en gairebé qualsevol àmbit, alguns en què més destaca el seu ús són:

 • Sector de l’Hostaleria. La majoria, els negocis d’hostaleria fan ús dels vídeos comercials amb drons per donar a conèixer tot el seu potencial, des de bars, restaurants, fins a hotels, a través dels vídeos amb drons mostren a l’usuari tot el que tenen per oferir-li.
 • Sector immobiliari. Els vídeos que es poden obtenir per a aquest àmbit són realment sorprenents, a més que en permetre obtenir imatges aèries, faciliten als clients potencials apreciar en la seva màxima esplendor les característiques de l’immoble.
 • Sector industrial. A través dels vídeos comercials amb drons a Girona és possible que les indústries mostrin les seves capacitats productives.
 • Sector turístic. Per a les empreses que volen promoure l’encant de certs espais turístics, res millor que fer-ho a través d’un vídeo màrqueting creat amb un dron.

Aquests són només alguns dels exemples d’on es poden fer servir els drons com a part de l’estratègia de màrqueting digital, però no són els únics, les possibilitats que els drons ofereixen són innombrables.

Les imatges aèries utilitzades en el món comercial no són una cosa nova, s’implementen des de fa dècades per a promoure productes, serveis i més, però cada dia sorgeixen noves maneres d’obtenir aquestes imatges o fotografies de qualitat, una de les més innovadores és l’ús de drons.

Tots els continguts multimèdia que es capturen amb l’ajuda de drons tenen un toc distintiu, és per això que les empreses que els utilitzen destaquen davant la competència.

Avantatges de la fotografia aèria amb drons

Sense cap dubte la qualitat de les imatges capturades amb drons és superior a les altres, però aquesta no és l’únic avantatge, altres beneficis d’aquestes imatges són:

 • Les imatges preses amb drons tenen una perspectiva única perquè en ser preses des de l’aire amb un aparell d’última tecnologia, ofereixen una qualitat i enfocament que des del sòl seria simplement impossible.
 • Els costos són reduïts. Durant molt de temps es van usar helicòpters per a obtenir imatges úniques des de l’aire, però el seu cost resultava elevat, els drons van abaratir aquests costos amb resultats iguals o fins a millors.
 • La precisió és un altre punt a favor; les imatges capturades amb els drons ofereixen la major precisió quant a escala i proporcions, alguna cosa que és molt útil en el món comercial.
 • El temps és un altre aspecte que val la pena destacar, no es requereixen de grans protocols per a preparar un dron per a fer la captura d’imatges, la qual cosa optimitza el temps en gran manera.
 • Si el que es busca és captar l’atenció dels clients potencials i maximitzar les vendes, incorporar les imatges amb drons a l’estratègia de màrqueting comercial és la millor alternativa.

Els drons són dispositius cada vegada més emprats en nombroses activitats relacionades a l’agricultura per oferir la possibilitat als seus usuaris d’automatitzar i simplificar una àmplia varietat de processos, la qual cosa garanteix resultats més eficaços al moment de sembrar i collir una àmplia varietat de productes vegetals.

És important esmentar que la principal aplicació dels drons en el sector agrícola és l’optimització de la qualitat del producte, ja que permeten detectar qualsevol deficiència present en tota mena de cultius d’una manera molt més ràpida en recopilar informació mitjançant nombroses captures aèries, d’aquesta manera també és possible portar un control més efectiu.

D’altra banda, aquest tipus d’aeronaus no tripulades també són utilitzats generalment pels productors agrícoles per a avaluar la qualitat del terreny, ja que la majoria de dispositius d’ús professional compten amb nombrosos sensors especialitzats que permeten determinar algunes característiques particulars del terreny, els quals influeixen notablement en sembrar qualsevol vegetal.

Els drons també són emprats sovint per a detectar la presència de tota mena de plagues presents en sembrats amb mesures molt extenses, així com també per a aplicar plaguicides de manera aèria remotament, d’aquesta manera és possible utilitzar aquests productes d’una manera notablement més segura i ràpida.

Cal destacar que un dels principals beneficis dels drons per al sector agrícola és que els permet portar un seguiment més efectiu i ordenat dels seus cultius, la qual cosa els brinda la possibilitat de prendre decisions més favorables en funció de les necessitats particulars de cada producte vegetal.

L’ús de productes químics per al control de diverses plagues com a insectes, fongs i nombrosos microorganismes és una pràctica bastant freqüent en el sector industrial, per ajudar a mantenir en millor estat els sementicis i les collites, la qual cosa generalment garanteix un producte de major qualitat i amb una aparença més cridanera.

Avui dia és possible trobar una àmplia varietat de mètodes agrícoles per a aplicar i distribuir apropiadament qualsevol producte emprat per al control de plagues, no obstant això la manera més ràpida i efectiva de subministrar qualsevol plaguicida en terrenys oberts és per mitjà de drons especialitzats.

És important esmentar que els drons permeten portar un control de plagues molt més ordenat en permetre un monitoratge constant des de diferents angles per a detectar qualsevol inconvenient, a més redueixen les possibilitats de risc per a les persones al moment d’aplicar qualsevol substància química per reduir el contacte gairebé per complet.

Una de les característiques més favorables de l’ús de drons per al control de plagues és que permeten reduir notablement totes les despeses relacionades a l’aplicació de productes, per minimitzar el temps necessari per a la seva distribució, a més de garantir una polvorització totalment precisa de les substàncies químiques, la qual cosa augmenta notablement la seva acció.

D’altra banda, els drons també proporcionen un maneig molt més ràpid i efectiu de qualsevol sementici ja que poden arribar a llocs retirats i de difícil accés en poc temps gràcies a la seva reduïda grandària i la seva maniobrabilitat, la qual cosa els permet volar en qualsevol direcció a més de romandre estàtics en l’aire.

Un esbart d’ocells en vol és un espectacle molt bonic. No obstant això, per inofensives que semblin els ocells ataquen els cultius i piscifactories, generant grans pèrdues, afecten les operacions en aeroports i causen problemes en ciutats i centres urbans, fins i tot convertir-se en vectors de transmissió de malalties.

Tradicionalment s’han utilitzat diversos mètodes per a combatre aquesta plaga, el més comú és l’espantaocells, però també s’han emprat mètodes d’enverinament i de captura, aquests mètodes són molt cruels i a llarg termini són contraproduents.

Des de fa alguns anys s’ha vingut emprant amb molt d’èxit una alternativa nova i molt eficient, es tracta dels drons espantaocells, que simulen ser un ocell depredador que provoca por i estrès en l’esbart, el dron espantaocells es mimetitza en el cel i pot adoptar la forma d’un esparver, falcó o un altre depredador alada de gran grandària.

L’efectivitat d’aquest mètode aconsegueix el 90%, per la qual cosa està sent cada vegada més emprat per al control d’ocells considerats com a plagues en diferents espais. Una dels avantatges és l’efectivitat operativa del dron que pot controlar-se de manera remota i a més se li poden incorporar sistemes per a captar imatges i vídeos que permeten estudiar millor el comportament dels ocells.

No obstant això, perquè els drons espantaocells siguin efectius no sols han de simular l’aspecte de l’ocell rapaç, sinó també ha d’emular el seu comportament i forma de vol.

El més interessant d’aquesta solució és que no causa cap impacte ambiental, ni es captura o elimina als ocells invasores, per la qual cosa els drons espantaocells ajudaran conservar la biodiversitat i evitaran la mort de molts ocells que amb els mètodes emprats actualment moren enverinades o atrapades en el xarxes i malles que es col·loquen per a allunyar-les dels cultius i altres àrees.