,

El Dron com una eina més a la teva estratègia de comunicació a Girona

L’ús de drones s’ha estès els darrers anys. Aquests aparells que van cobrar importància en l’àmbit militar, avui també són indispensables quan es planegen estratègies de màrqueting digital que generin els millors resultats.

Els drones estan estretament relacionats amb el vídeo màrqueting i aquest tipus de vídeos ha començat a generar interessants resultats a les empreses que decideixen utilitzar-los en la seva estratègia, d’ara endavant se n’explicaran més detalls.

Què és el vídeo màrqueting amb drones?

Es tracta de vídeos realitzats amb l’ús de drones que té com a objectiu donar a conèixer un producte o servei, a través d’aquesta estratègia de màrqueting s’aconsegueix crear contingut únic, de qualitat, que acaba generant un impacte més gran, cosa que en resum es tradueix en laugment de les vendes.

Els que busquen promocionar la seva empresa d’una manera diferent de la competència, acaben decantant-se per l’ús de vídeos amb drones.

Beneficis de l’ús de drones a les estratègies de màrqueting

Lús de drones com a complement de les campanyes de màrqueting sha convertit en alguna cosa cada vegada més comú, alguns dels beneficis de lús daquests són:

  • Són creatius i innovadors. No hi ha manera més efectiva de fer-se notar que utilitzant els drones en lestratègia de màrqueting. Una empresa innovadora sempre genera millor impressió.
  • Permeten la creació de contingut multimèdia de qualitat. des de vídeos fins a imatges, si són amb drones aquests continguts són de més qualitat.
  • Ajuden que el missatge arribi a més persones. En una societat que viu a través de les xarxes socials, l’ús de vídeos amb drones permetrà que més i més persones coneguin els productes o serveis de l’empresa.