Serveis

TERMOGRAFIA

La termografia permet captar la radiació infraroja de l‟espectre electromagnètic utilitzant càmeres tèrmiques. Amb aquestes càmeres convertim l’energia que irradia un objecte, invisible a l’ull humà, una imatge visible formada a partir de la temperatura superficial dels objectes captats per la càmera.

La termografia amb drones té un ampli rang d’aplicacions a diferents sectors. Alguns són la construcció, indústria, el sector energètic, emergències, agricultura…

El dia d’avui hi ha un bon nombre de sensors termogràfics que tenen mida i pes reduït, ideals per ser embarcats en un dron. D’aquesta manera, és possible accedir a llocs on és complicat arribar-hi manualment.

APLICACIONS EN TERMOGRAFIA:

  • Inspecció de tot tipus de plantes fotovoltaiques.
  • Supervisió de centrals tèrmiques, plantes termosolars, esteses elèctriques, torres d’alta tensió…
  • Eficiència energètica en edificis de tota mena.
  • Actuacions en emergències: localització de punts calents en incendis, cerca de persones desaparegudes…
  • Agricultura i Ramaderia: estat hídric de cultius, mesurament de temperatura i localització d’animals…

Procedim amb el calibratge periòdic dels nostres sensors per assegurar així una total fiabilitat de resultats.