,

Servei de drons per a l’agricultura a Girona

drones-agricultura-girona

Els drons són dispositius cada vegada més emprats en nombroses activitats relacionades a l’agricultura per oferir la possibilitat als seus usuaris d’automatitzar i simplificar una àmplia varietat de processos, la qual cosa garanteix resultats més eficaços al moment de sembrar i collir una àmplia varietat de productes vegetals.

És important esmentar que la principal aplicació dels drons en el sector agrícola és l’optimització de la qualitat del producte, ja que permeten detectar qualsevol deficiència present en tota mena de cultius d’una manera molt més ràpida en recopilar informació mitjançant nombroses captures aèries, d’aquesta manera també és possible portar un control més efectiu.

D’altra banda, aquest tipus d’aeronaus no tripulades també són utilitzats generalment pels productors agrícoles per a avaluar la qualitat del terreny, ja que la majoria de dispositius d’ús professional compten amb nombrosos sensors especialitzats que permeten determinar algunes característiques particulars del terreny, els quals influeixen notablement en sembrar qualsevol vegetal.

Els drons també són emprats sovint per a detectar la presència de tota mena de plagues presents en sembrats amb mesures molt extenses, així com també per a aplicar plaguicides de manera aèria remotament, d’aquesta manera és possible utilitzar aquests productes d’una manera notablement més segura i ràpida.

Cal destacar que un dels principals beneficis dels drons per al sector agrícola és que els permet portar un seguiment més efectiu i ordenat dels seus cultius, la qual cosa els brinda la possibilitat de prendre decisions més favorables en funció de les necessitats particulars de cada producte vegetal.