,

Videos amb visió comercial a Girona

Els vídeos són cada cop més implementats en les estratègies de màrqueting i és que en definitiva aquests són la millor manera de donar a conèixer els productes i serveis que una empresa ofereix. S’entreveuen com l’opció més efectiva per arribar a un públic més divers. Segons estudis, més del 80% de les empreses tenen vídeos amb una visió comercial.

Però no només es tracta de fer un vídeo per a l’empresa, sinó de fer-ho de qualitat per poder captar l’atenció dels clients potencials. Una de les millors maneres d’obtenir un vídeo comercial actualment és a través de l’ús de drones.

Com fer un vídeo amb visió comercial?

La planificació és clau per obtenir un vídeo comercial de qualitat, en general el pas a pas que cal seguir és el següent:

  1. Determinar el públic a qui anirà dirigit el vídeo és fonamental, això, de la mà del que s’espera aconseguir amb aquest vídeo.
  2. El tipus de vídeo és el segon pas, actualment hi ha una gran diversitat d’alternatives, des d’entrevistes a clients satisfets, fins a un vídeo explicatiu o tutorial de com es fa servir el producte o es duu a terme el servei, segons el cas.
  3. Planificar detalladament el contingut que tindrà el vídeo és un altre aspecte clau al qual cal dedicar-hi el temps necessari.

Entre les raons per contractar un professional destaquen:

  • El vídeo comercial permetrà que l’empresa ressalti de la competència.
  • Els vídeos també influeixen positivament en el SEO de la web de lempresa.
  • Les vendes augmentaran exponencialment, perquè el vídeo permetrà que més persones coneguin sobre l’empresa i els productes o serveis que ofereix.